Obrasci društvene svijesti

Svaka osoba je drugačija, njegova je svijest drugačija od svjetonazora drugih. Ako razmišljamo o umu svih ljudi kao jedinstvenu cjelinu, formira se društvena svijest koja je pak podijeljena u oblike.

Osnovni oblici društvene svijesti

U svakom od sljedećih oblika stvarnost se prikazuje, ali u strogo specifičnom obliku. Taj odraz stvarnog svijeta ovisi prije svega o svrsi takve obnove i na temelju onoga što se temelji na opisu, odnosno cilju.

Dodijelite sljedeće oblike:

Svjetski vidni oblik javne svijesti

Filozofija je svjetonazor, čiji je glavni problem tražiti odnose između pojedinca i svijeta. Drugim riječima, ovo je skup svjetskih gledišta, kako o okolnoj stvarnosti, tako i o odnosu svakog od nas na ovu stvarnost.

U filozofiji se najprije stavljaju načine poznavanja. Prednost se daje racionalnom proučavanju svijeta. Zahvaljujući toj znanosti razvijaju se cjeloviti sustavi učenja o načelima postojanja, o njezinoj osnovi, njezinoj osnovi, njegovim općim karakteristikama, odnosu prema duhovnosti, prirodi, društvu.

Gospodarski oblik društvenog znanja

To uključuje poznavanje materijalnog svijeta, ekonomsku aktivnost. Oni odražavaju glavne aspekte procesa proizvodnje, sposobnost distribucije materijalnog bogatstva čovječanstva. Ovaj oblik društvene svijesti ima suptilnu povezanost s opozicijom za ideju, povezan je s pravnom, moralnom i političkom svijesti.

Glavna komponenta ekonomske izvedivosti bilo kojeg poduzeća je profitabilnost, sposobnost povećanja učinkovitosti proizvodnje, uvođenje inovacija.

Religija kao oblik društvene svijesti

Ovaj se oblik temelji na uvjerenju u postojanje jednog, nekoliko nezemaljskih bića, paralelnog svijeta, nadnaravnih pojava. Filozofija se odnosi na religiju kao duhovni dio života cijelog čovječanstva. To je način komunikacije .

Vjeruje se da je iz religijske svijesti razvijala kultura čitavog čovječanstva koja je s vremenom stekla različite oblike društvene svijesti.

Politički oblik javne svijesti

To uključuje ujedinjenje ideja, osjećaja, tradicija, sustava koji odražavaju početne interese društvenih skupina ljudi i stav svakog od njih različitim političkim organizacijama i institucijama. Politička svijest započinje njegovo stvaranje u određenom razdoblju društvenog razvoja. Čini se samo kada se rađaju najrazvijenije vrste socijalnog rada.

Moralnost kao oblik društvene svijesti

Moralnost ili moralnost sami odražavaju reprezentacije, evaluacije, norme ponašanja svakog pojedinca, društva. Ona se pojavljuje u trenutku društvene potrebe da se regulira ljudsko ponašanje u različitim životnim područjima. Njegov glavni problem je stabilizacija odnosa čovjeka i društva.

Pravni oblik javne svijesti

To je sustav društvenih normi koji su zaštićeni od strane države. Njegova glavna komponenta je osjećaj pravde, koji uključuje pravnu procjenu, ideologiju. Osjećaj pravde iskazuje interese društvenih skupina.

Znanost kao oblik društvene svijesti

To je uredno odraz svijeta koji se prikazuje u znanstvenom jeziku. U svojim učenjima, znanost se oslanja na praktičnu i činjeničnu verifikaciju bilo koje predočene odredbe. Svijet se ogleda u zakonima, teoretskom materijalu, kategorijama.